مهندس مجتبی مهدیان در گفت‌وگو با ماهنامه تخصصی پردازش اعلام کرد: “فولادمتیل” با ورود به بخش معادن، درصدد تامین بخشی از نیاز مبارکه به مواداولیه است