مدیرعامل هلدینگ فولاد متیل: تعامل هرچه بیشتر بین شرکت‌های زیرمجموعه و آرین؛ لازمه اساسی استقرار ERP است

  مدیرعامل هلدینگ فولاد متیل با حضور در جلسات تخصصی [...]