تصاویر شرکت های گروه

برگزاری جلسات ویدئو کنفرانسی

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فولاد متیل

برگزاری جلسه تدوین استراتژی هلدینگ فولاد متیل

جلسه تکریم و معارفه