موضوع فعالیت شرکت ها2020-11-04T13:34:08+03:30

موضوع فعالیت شرکت ها

 

شرکت آهن و فولاد صنیع کاوه تهران (سهامی خاص)

موضوع فعالیت:

انجام کلیه فعالیت­های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، فنی و خدماتی در زمینه­ های مختلف خصوصاً در زمینه صنعت فولاد و مصنوعات فلزی و فولادی. شرکت می­تواند هرگونه عملیاتی را که به نحوی از انحاء مربوط به موضوع شرکت باشد انجام دهد که بدون قید انحصار عبارتند از:

 •    طراحی، ساخت، تولید، راه اندازی و اداره واحد­های تولیدی انواع مصنوعات فلزی و فولادی
 • انجام خدمات فولاد، شکل دادن ورق­­های فولادی و ساخت مقاطع فلزی مورد نیاز صنایع و تاسیسات
 • ایجاد مراکز خدمات خدمات فولاد، تاسیس واحد­های تولیدی، صنعتی، بازرگانی خدماتی و تجاری در داخل و خارج از کشور
 • مشارکت با اشخاص حقوقی و حقیقی در داخل و خارج از کشور سرمایه گذاری در شرکت­ها و خرید یا تعهد خرید سهام آن­ها
 • اخذ نمایندگی از شرکت­های داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنان
 • اخذ وام و تسهیلات اعتباری از اشخاص حقوقی و حقیقی بخصوص بانک­ها و موسسات اعتباری و اعطای تسهیلات اعتباری و فنی به اشخاص حقوقی و وابسته و تابعه و مشتریان
 • شرکت در مناقصه ­ها و مزایده ­ها در داخل و خارج از کشور
 • انجام واردات و صادرات، خرید و فروش و کلیه فعالیت­ های تجاری و مالی مجاز و ارائه خدمات مشاوره ­ای.

نشانی دفتر مرکزی: تهران، شهرستان اسلامشهر، بزرگراه آیت اله سعیدی، شهر چهار دانگه، خیابان شهید چمران- پلاک ۲۲۰  .

شرکت خدمات آهن و فولاد اصفهان (سهامی خاص)

موضوع فعالیت:

 • طراحی، ساخت و تولید انواع مصنوعات فلزی
 • انجام خدمات فلزی و شکل دادن ورق­های فولادی و مقاطع فلزی مورد نیاز صنایع و تاسیسات
 • طراحی، ساخت، راه اندازی و اداره کارخانجات مرتبط با موضوع شرکت
 • اخذ نمایندگی و تاسیس یا مشارکت در شرکت­های مرتبط با موضوع شرکت
 • انجام هرگونه عملیات فنی، اقتصادی مرتبط با موضوع شرکت
 • انجام کلیه مبادلات و عملیات تجارتی و مالی اعم از خرید و فروش و واردات و صادرات مرتبط با موضوع شرکت
 • انجام موضوع شرکت در صورت لزوم با کسب اجازه از مجمع امور صنفی و یا اتحادیه مربوطه امکان­پذیر است

نشانی دفتر مرکزی: اصفهان- کیلومتر ۱۵ جاده اصفهان_نائین.

 

شرکت خدمات آهن و فولاد توس (سهامی خاص)

موضوع فعالیت:

 • انجام خدمات فلزی و شکل دادن ورق­­های فولادی و مقاطع فلزی مورد نیاز صنایع و تاسیسات
 • طراحی، ساخت، راه اندازی و اداره کارخانجات مرتبط با موضوع شرکت
 • اخذ نمایندگی و تاسیس یا مشارکت در شرکت­های مرتبط با موضوع شرکت
 • انجام هرگونه عملیات فنی،  اقتصادی مرتبط با موضوع شرکت
 • انجام کلیه مبادلات و عملیات تجارتی و مالی اعم از خرید و فروش و واردات و صادرات مرتبط با موضوع شرکت
 • اجرای مفاد موضوع شرکت عنداللزوم با کسب اجازه از اتحادیه مربوطه و یا مجمع امور صنفی امکان­پذیر است.

نشانی دفتر مرکزی: مشهد، بلوار فرامرز عباسی، مجتمع بازارگاه، طبقه سوم، واحد ۱۴٫

 

شرکت صنایع فولاد سهند آغاز (سهامی خاص)

موضوع فعالیت:

هدف از تشکیل عبارت است از انجام کلیه فعالیت­های تولیدی، صنعتی، بازرگانی و خدماتی در زمینه­های مختلف، خصوصاً در زمینه طراحی، ساخت، تولید، راه اندازی و اداره واحد­های تولید انواع مصنوعات فلزی و فولادی و انجام خدمات فلزی و شکل دادن ورق­­های فولادی و مقاطع مورد نیاز صنایع و تاسیسات، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، تاسیس واحد­های واحد­های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی و تجاری در داخل و خارج از کشور، اخذ نمایندگی از شرکت­های داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنان، شرکت در مناقصه­ ها و مزایده­ ها در داخل و خارج از کشور، واردات و صادرات ، خرید و فروش و انجام کلیه فعالیت­های تجاری و مالی مجاز.

نشانی دفتر مرکزی: تبریز- ولیعصر- خیابان تختی- پلاک ۳۶- طبقه دوم.

شرکت صنایع آهن و فولاد درخشان اراک (سهامی خاص)

موضوع فعالیت:

هدف از تشکیل عبارت است از انجام کلیه فعالیت­های تولیدی، صنعتی، بازرگانی و خدماتی در زمینه­ های مختلف، خصوصاً در زمینه طراحی، ساخت، تولید، راه اندازی و اداره واحد­های تولید انواع مصنوعات فلزی و فولادی و انجام خدمات فلزی و شکل دادن ورق­­های فولادی و مقاطع مورد نیاز صنایع و تاسیسات، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، تاسیس واحد­های واحد­های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی و تجاری در داخل و خارج از کشور، اخذ نمایندگی از شرکت­های داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنان، شرکت در مناقصه­ ها و مزایده­ ها در داخل و خارج از کشور، واردات و صادرات ، خرید و فروش و انجام کلیه فعالیت­های تجاری و مالی مجاز.

نشانی دفتر مرکزی: اراک- کیلومتر ۱۵ جاده تهران- ایسنگاه راه­آهن مالک آباد.

صنایع آهن و فولاد نور (سهامی خاص)

موضوع فعالیت:

 • طراحی، ساخت و تولید انواع مصنوعات فلزی
 • انجام خدمات فلزی و شکل دادن ورق­های فولادی و مقاطع فلزی مورد نیاز صنایع و تاسیسات
 • طراحی، ساخت، راه اندازی و اداره کارخانجات مرتبط با موضوع شرکت
 • اخذ نمایندگی و تاسیس یا مشارکت در شرکت­های مرتبط با موضوع شرکت
 • انجام هرگونه عملیات فنی،  اقتصادی مرتبط با موضوع شرکت
 • انجام کلیه مبادلات و عملیات تجارتی و مالی اعم از خرید و فروش و واردات و صادرات مرتبط با موضوع شرکت

نشانی دفتر مرکزی: شیرگاه- شهرک صنعتی بشل- فاز (۲)

شرکت فولاد گستر یزد (سهامی خاص)

موضوع فعالیت:

هدف از تشکیل عبارت است از انجام کلیه فعالیت­های تولیدی، صنعتی، بازرگانی و خدماتی در زمینه­های مختلف، خصوصاً در زمینه طراحی، ساخت، تولید، راه اندازی و اداره واحد­های تولید انواع مصنوعات فلزی و فولادی و انجام خدمات فلزی و شکل دادن ورق­­های فولادی و مقاطع مورد نیاز صنایع و تاسیسات، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، تاسیس واحد­های واحد­های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی و تجاری در داخل و خارج از کشور، اخذ نمایندگی از شرکت­های داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنان، شرکت در مناقصه­ ها و مزایده­ ها در داخل و خارج از کشور، واردات و صادرات ، خرید و فروش و انجام کلیه فعالیت­های تجاری و مالی مجاز.

نشانی دفتر مرکزی: یزد آباد- خیابان مطهری- ابتدای کوچه ۵۷- پلاک ۲٫

شرکت فولاد سدید ماهان (سهامی خاص)

موضوع فعالیت:

موضوع شرکت عبارت است از انجام کلیه فعالیت­های تولیدی، صنعتی، بازرگانی و خدماتی در زمینه­ های مختلف، خصوصاً در زمینه طراحی، ساخت، تولید، راه اندازی و اداره واحد­های تولید انواع مصنوعات فلزی و فولادی و انجام خدمات فلزی و شکل دادن ورق­­های فولادی و مقاطع مورد نیاز صنایع و تاسیسات، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، تاسیس واحد­های واحد­های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی و تجاری در داخل و خارج از کشور، اخذ نمایندگی از شرکت­های داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنان، شرکت در مناقصه­ ها و مزایده­ ها در داخل و خارج از کشور، واردات و صادرات ، خرید و فروش و انجام کلیه فعالیت­های تجاری و مالی مجاز.

نشانی دفتر مرکزی: کرمان- بلوار شاهد- بلوار راه ­آهن- روبه روی ایستگاه راه آهن- بعد از منازل مسکونی مهر.

 

شرکت فولاد ساخت جنوب (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

هدف از تشکیل عبارت است از انجام کلیه فعالیت­های تولیدی، صنعتی، بازرگانی و خدماتی در زمینه­های مختلف، خصوصاً در زمینه طراحی، ساخت، تولید، راه اندازی و اداره واحد­های تولید انواع مصنوعات فلزی و فولادی و انجام خدمات فلزی و شکل دادن ورق­های فولادی و مقاطع مورد نیاز صنایع و تاسیسات، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، تاسیس واحد­های واحد­های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی و تجاری در داخل و خارج از کشور، اخذ نمایندگی از شرکت­های داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنان، شرکت در مناقصه­ ها و مزایده­ ها در داخل و خارج از کشور، واردات و صادرات ، خرید و فروش و انجام کلیه فعالیت­ های تجاری و مالی مجاز.

نشانی دفتر مرکزی: اهواز- کیلومتر ۱۴ جاده اهواز- مسجد سلیمان، نرسیده به ویس، روبه روی روستای ملحه.

شرکت صنایع آهن و فولاد آرتاویل ساخت (سهامی خاص)

موضوع فعالیت:

موضوع شرکت عبارت است از: ۱- تهیه و توزیع و تبدیل کلیه محصولات آهن و فولاد. ۲- تولید و توزیع انواع قطعات فلزی. ۳- واردات و صادرات اهن و فولاد و کلیه کالا­های مجاز.

نشانی دفتر مرکزی: اردبیل- شهرک صنعتی فاز ۲- انتهای خیابان صنعت ۳٫

شرکت پردازش فولاد فرایند البرز (سهامی خاص)

موضوع فعالیت:

عبارتست از انجام کلیه فعالیت­های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، فنی و خدماتی در زمینه­های مختلف، خصوصاً در زمینه مصنوعات فلزی و فولادی. طراحی، ساخت، تولید، راه اندازی و اداره واحد­های تولیدی انواع مصنوعات فلزی و فولادی. انجام خدمات فولاد، شکل دادن ورق­های فولادی و ساخت مقاطع فلزی مورد نیاز صنایع و تاسیسات. اخذ نمایندگی از شرکت­های داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنان، اخذ وام و تسهیلات اعتباری از اشخاص حقوقی بخصوص بانک­ها و موسسات اعتباری. تاسیس واحد­های تولیدی، بازرگانی و خدماتی در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصه­ ها و مزایده­ ها در داخل و خارج از کشور. واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انجام واردات و صادرات، خرید و فروش و کلیه فعالیت­های تجاری و مالی مجاز و ارائه خدمات مشاوره­ای در خصوص موضوع فعالیت شرکت.

نشانی دفتر مرکزی: مرکز اصلی شرکت در کماشهر کرج- شهرک صنعتی بهارستان- گلستان ششم شرقی- پلاک ۱۷۴٫

شرکت توسعه بازرگانی متیل همیار (سهامی خاص)

موضوع فعالیت:

انجام کلیه فعالیت­های بازرگانی، فنی و خدماتی در زمینه­های مختلف، خصوصاً در زمینه مصنوعات فلزی و فولادی. انجام واردات و صادرات، خرید و فروش و کلیه فعالیت­ های تجاری و مالی مجاز و ارائه خدمات مشاوره ­ای در خصوص موضوع فعالیت شرکت، تاسیس واحد­های تولیدی، بازرگانی و خدماتی در داخل و خارج از کشور. اخذ نمایندگی از شرکت­های داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنان، اخذ وام و تسهیلات اعتباری ریالی و ارزی از اشخاص حقوقی بخصوص بانک­ ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی. شرکت در مناقصه ­ها و مزایده­ ها در داخل و خارج از کشور. شرکت در نمایشگاه­ های بین المللی داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به شرکت ­های داخلی و خارجی.

نشانی دفتر مرکزی: مرکز اصلی شرکت تهران شهر تهران- ظفر- خیابان لادن- خیابان شهید سرتیپ وحید دستگردی- پلاک ۶۹- طبقه دوم

 

 

Go to Top