64112-1

تأمین نیاز مشتریان خرد اولویت شرکت فولاد متیل است

مدیرعامل شرکت فولاد متیل در گفت‌وگو با ایراسین: تأمین نیاز مشتریان خرد اولویت شرکت فولاد متیل است مدیرعامل شرکت فولاد متیل در حاشیه نشست سالیانه هم اندیشی فولاد مبارکه با مراکز خدماتی در جهت تبیین راهبردهای معاونت فروش و بازاریابی گفت: تامین ن ...