برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فولاد متیل

برگزاری جلسه تدوین استراتژی هلدینگ فولاد متیل

جلسه تکریم و معارفه