ماموریت

پشتیبانی موثر از زنجیره ارزش گروه فولاد مبارکه و ارزش افزایی برای سایر ذی‌نفعان، از طریق:

تامین مواد اولیه مورد نیاز گروه – تولید محصولات پایین دست صنعت فولاد – بازاریابی و فروش محصولات فولادی به صنایع پایین دست

چشم انداز

هلدینگ فولاد متیل تا سال 1405 با کسب درآمد عملیاتی 70 همت، یکی از 90 شرکت برتر ایران خواهد بود. (90-70-1405)