چشم انداز ، اهداف و ماموریت 

۱- گسترش ، اصلاح و بهبود نظام توزیع و تولید محصولات فولادی و ایجاد مکانیزم رهگیری از مبادی تولید تا مصرف

(پیشگیری از اخلال در بازار و عرضه خارج از شبکه )

۲- گسترش شبکه تامین و تولید مواد اولیه فولاد مبارکه در داخل و خارج از کشور

۳- تامین مالی طرح های توسعه از بازار سرمایه

 ۴- ورود به فرا بورس و بورس

۵- حمایت از تولید کنندگان محصولات فولادی و تامین نیاز بازار

۶-  ایفای نقش محوری و موثر در تامین مواد اولیه فولاد مبارکه

۷- اصلاح وتوسعه نظام توزیع محصولات فولادی

 ۸- فعالیت های بازرگانی و سرمایه گذاری در معادن

۹- استفاده حداکثری از خطوط ریلی برای انتقال محصولات و مواد اولیه