ماموریت

_ ایفای نقش موثر در تامین مواد اولیه صنعت فولاد از طریق فعالیت های بازرگانی

_ توانمندسازی و سرمایه گذاری در معادن کوچک

_ توسعه حمل و نقل و حمایت از تولیدکنندگان کوچک و متوسط با توزیع مناسب محصولات فولادی از طریق ارائه خدمات فولادی و خرده فروشی محصولات گروه فولاد مبارکه اصفهان

چشم انداز

_ بزرگترین تامین کننده مواد اولیه صنعت فولاد از معادن کوچک و متوسط

_ برند مطرح در حمل و نقل مواد معدنی

_ پیشرو در خرده فروشی محصولات تخت فولاد مبارکه و ارائه خدمات فولادی

_ حضور در بازارهای منطقه ای تا افق 1404