موضوع فعالیت شرکت فولاد متیل  برحسب اساسنامه  مربوطه و بطور خلاصه عبارتست از :

 

الف – انجام کلیه فعالیتهای تولیدی، صنعتی، بازرگانی، فنی و خدماتی در زمینه صنعت فولاد و مصنوعات فلزی و فولادی

ب – ایجاد مراکز خدمات فولاد، مشارکت با اشخاص حقوقی و حقیقی، سرمایه ‏گذاری در شرکتها و خرید یا تعهد خرید سهام آنها

پ – اخذ نمایندگی از شرکتها و اعطای نمایندگی به آنان ، اعطای تسهیلات اعتباری به اشخاص حقوقی و وابسته و تابعه و مشتریان

ت – انجام واردات و صادرات، خرید و فروش و کلیه فعالیتهای تجاری و مالی مجاز و ارائه خدمات مشاوره‏ ای