تاریخچه و معرفی هلدینگ فولاد متیل:

پس از بهره‌برداری از مجتمع فولاد مبارکه در چارچوب الگوهای جهانی، تاسیس مراکز خدماتی (service centers) در دستور کار این شرکت قرار گرفت و این مهم، در قالب یک شرکت مادر، به نام “شرکت فولاد متیل ” جامه عمل پوشید و در تاریخ دوم مهرماه ۱۳۷۰ این نهال ارزش‌آفرین جان گرفت و طی 3دهه گذشته به درختی تنومند و بارور تبدیل شد. فعالیت‌های متنوع شرکت فولاد متیل به استناد مفاد اساسنامه به طور خلاصه در چند محور اصلی به شرح ذیل خلاصه می‌شوند:

الف: انجام کلیه فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، فنی و خدماتی، در زمینه صنعت فولاد و مصنوعات فلزی و فولادی

ب: ایجاد مراکز خدماتی فولادی، مشارکت با افراد حقوقی و حقیقی، سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و خرید سهام آنها

پ: اخذ نمایندگی و اعطای نمایندگی به آنان، اعطای تهسیلات اعتباری به اشخاص حقوقی، وابسته، تابعه و مشتریان

ت: انجام واردات و صادرات و خرید و فروش و کلیه فعالیت‌های تجاری و مالی مجاز و ارائه خدمات مشاوره‌ای

مجموع این اقدامات در ایجاد پایگاه توزیع محصولات فولاد مبارکه اصلاح و جدا سازی محصولات انباری فولاد مبارکه و تخصیص آن به صنایع، کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی، تامین مواد اولیه فولاد مبارکه، تامین نیاز محصولات تخت واحدهای صنعتی خرد و اجرای پروژه‌های محلی در سراسر کشور، ارائه خدمات انبارداری، انواع برش، تبدیل، قطعه‌سازی و انجام عملیات صنعتی و فراوری در راستای افزایش بهره‌وری و امور حمل و نقل، با تاکید بر حمل و نقل ریلی محصولات فولادی، توسط چهارده شرکت زیرمجموعه هلدینگ فولاد متیل صورت می‌پذیرد.