تاریخچه هلدینگ فولاد متیل

پس از بهره برداری از مجتمع فولاد مبارکه در چارچوب الگوهای جهانی ، تاسیس مراکز خدماتی (service centers) در دستور کار این شرکت قرار گرفت و این مهم ، در قالب یک شرکت مادر ، به نام “شرکت فولاد متیل ” جامه عمل پوشید و در تاریخ دوم مهرماه ۱۳۷۰ این نهال ارزش آفرین جان گرفت و طی بیست و نه سال گذشته به درختی تنومند و بارور تبدیل گردید . فعالیت های متنوع شرکت فولاد متیل به استناد مفاد شناسنامه به طور خلاصه در چند محور اصلی به شرح ذیل خلاصه می شوند:

الف: انجام کلیه فعالیتهای تولیدی ، صنعتی ، بازرگانی ، فنی و خدماتی ، در زمینه صنعت فولاد و مصنوعات فلزی و فولادی

ب : ایجاد مراکز خدماتی فولادی ، مشارکت با افراد حقوقی و حقیقی ، سرمایه گذاری در شرکتها و خرید سهام آن ها

پ : اخذ نمایندگی و اعطای نمایندگی به آنان ، اعطای تهسیلات اعتباری به اشخاص حقوقی ،وابسته ، تابعه و مشتریان

ت : انجام واردات و صادرات و خرید و فروش و کلیه فعالیت های تجاری و مالی مجاز و ارائه خدمات مشاوره ای

مجموع این اقدامات در ایجاد بنادر خشک (پایگاه توزیع محصولات فولاد مبارکه ) اصلاح و جدا سازی محصولات انباری فولاد مبارکه و تخصیص آن به صنایع ، کارخانجات و کارگاههای تولیدی ، تامین نیاز محصولات تخت واحدهای صنعتی خرد و اجرای پروژه های محلی در سراسر کشور ، ارائه خدمات انبار داری ، انواع برش ، تبدیل ، قطعه سازی و انجام عملیات صنعتی و فراوری در راستای افزایش بهره وری و امور حمل و نقل ، با تاکید بر حمل و نقل ریلی محصولات فولادی ، توسط چهارده شرکت زیر مجموعه هلدینگ فولاد متیل صورت می پذیرد .