مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه بازرگانی متیل همیار برای دوره منتهی به 29 اسفند 1401 با حضور 100 درصدی سهامداران این شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ فولاد متیل، در ادامه برگزاری مجامع شرکتهای هلدینگ فولاد متیل، مجمع عمومی عادی شرکت توسعه بازرگانی متیل همیار که با حضور معاونت راهبردی و امورشرکتها، معاونت مالی و سرمایه های انسانی و مدیران شرکت فولاد متیل، همچنین مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت متیل همیار برگزار شد، صورتهای مالی این مجموعه برای دوره منتهی به 29 اسفند 1401 به تصویب مجمع رسید.