فرهنگ ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در محیط کار ارتباط مستقیم با سلامت و بهداشت نیروی کار دارد و مدیریت سرمایه‌های انسانی نیازمند صیانت از نیروی کار و ایمن سازی محیط است.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ فولاد متیل، در تمامی کشورهای توسعه یافته جهت پیشگیری از حوادث شغلی و اثرات سوء آن قوانین و مقرراتی تحت عنوان آیین‌نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار تهیه می‌شود.

در ماده 58 قانون کار آمده است ” برای صیانت کار نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان و کارگران و کارآموزان الزامی است”

این آیین‌نامه در یازده فصل و 80ماده در خصوص ایمنی و بهداشت کارگاه‌ها تدوین شده و رعایت آن برای کلیه کارگران و کارفرمایان ضروری است.

جهت مشاهده متن کامل نسخه PDF را دانلود کنید.

دانلود نسخه PDF