مراکز خدماتی و یا آنگونه که در دنیا به Service center معروف است یکی از مراکز رایج و متداول توزیع محصولات تولیدکنندگان فولاد در جهان است، اما شاید بنابر دلایلی، آن‌چنان که باید و شاید در کشور ما و به ویژه نزد افکار عمومی، شناخته شده نیست.

دریافت