به گزارش روابط‌ عمومی شرکت فولاد متیل  مهندس سیروس حامدی مدیر عامل هلدینگ فولاد متیل به اتفاق معاون برنامه ریزی و امور شرکتها روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۰ از شرکت آهن و فولاد اصفهان دیدن و با حضور در این شرکت ضمن بازدید از خطوط تولیدی و خدمات و محل دپوی کنستانتره و….طی نشستی با مدیران شرکت در جریان عملکرد ،فعالیتها،اهداف و برنامه های آتی شرکت قرار گرفته و ضمن تشکر از تلاشها و زحمات مدیر عامل محترم و کلیه پرسنل شرکت ،عملکرد مجموعه را مطلوب ارزیابی و رضایت خود را ابراز داشته و رهنمودهایی پیرامون رفع موانع موجود ،مشتری مداری،توسعه خریداران خرد،سرمایه گذاری و…..ارائه نمودند.