Detects user uses Internet Explorer

آرشیو روزانه: ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

بازدید مدیر عامل هلدینگ فولاد متیل مهندس مهدیان از شرکت فراز کاوه تهران

پیرو بازدید و تصمیمات اخذ شده در جلسه مورخ ١٣٩٩/۶/١٨ از شرکت صنیع کاوه تهران ، مدیرعامل هلدینگ فولاد متیل مهندس مجتبی مهدیان و معاون برنامه ریزی و امور شرکتها دکتر اسدی به همراه مدیران عامل  شرکت صنیع کاوه و فراز کاوه در مورخ ١٣٩٩/٧/١۵ از محل کارخانه و سایت شهرک صنعتی شمس آباد بازدید […]